Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 27. 11. 2008 10:48:36
Veljavnost do: 1. 02. 2009 00:00:00

Obračun davka na izplačane plače

 

Na podlagi 4. člena Zakona o davku na izplačane plače - ZDIP-UPB2 (Uradni list RS, št. 21/06) s 1. januarjem 2009 preneha obveznost plačevanja davka na izplačane plače. To pomeni, da za vsa izplačila plač od 1. januarja 2009 dalje zavezanci ne predlagajo več Obračuna davka na izplačane plače.

 

V zvezi s tem Vas obveščamo, da bomo onemogočili vnos, uvoz in oddajo REK obrazca z ODIP (obračun davka na izplačane plače) prilogo, ki bo imel datum izplačila po 1.1.2009 - ne glede na katero mesečno obdobje se plača nanaša (npr. plača za mesec november 2008, ki bo izplačana 10.1.2009, ne bo imela priloge ODIP).