Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 27. 01. 2009 13:07:21
Veljavnost do: 28. 02. 2009 00:00:00

Pooblaščanje v eDavkih v zvezi z obračunom prispevkov za socialno varnost

 

Vse zavezance za davek, ki so dolžni oddajati obračune prispevkov za socialno varnost za zasebnike (povezava) oziroma za lastnike podjetij, ki nimajo plače (povezava), obveščamo, da bo s 6. februarjem 2009 na eDavkih na voljo nova storitev oddaje obrazca OPSVZ in s 13. februarjem OPSVL.

 

V zvezi s pooblastili za oddajo teh dveh obrazcev pojasnjujemo, da bo Davčna uprava RS štela, da so vsi tisti zavezanci za davek, ki so dali pooblastilo »vse PODO« določenemu pooblaščencu, s tem dali tudi pooblastilo za ta dva nova obrazca obračuna prispevkov za socialno varnost.

 

Vsi zavezanci za davek, ki želijo, da ima pooblastilo za oddajo teh dveh obrazcev druga oseba, kot pa tista, ki so jo pooblastili za oddajo »vseh PODO« obrazcev, morajo o tem obvestit davčni urad na ustaljen način najkasneje 3. februarja 2009, do 24 ure. Kot je bilo pojasnjeno zgoraj, v primeru, da preklic ne bo vložen, se bodo dana pooblastila oddaje obrazcev razširila tudi na obrazec OPSVZ. Pooblastilo se lahko prekliče tudi kasneje, vendar pa bo vsaj en dan za oddajo obravnavanih obrazcev bila pooblaščena oseba, ki je bila pooblaščena za oddajo »vseh PODO« obrazcev.