*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 1.7.2004 16:46:14
Veljavnost do: 30.8.2004 0:00:00

Nove storitve v produkciji sistema eDavki

 

Davčne zavezance in druge uporabnike sistema eDavki obveščamo, da je od danes, dne 01.07.2004 dalje mogoče preko varnega (zaprtega) dela portala eDavki uporabljati nekatere nove elektronske davčne storitve in sicer:

 

1. Kvartalno poročilo (obrazec KP-O)

Davčni zavezanci, ki so identificirani za DDV in dobavljajo blago v druge države EU lahko poleg rednih mesečnih obračunov (DDV-O) sedaj izpolnijo in elektronsko predložijo davčnemu organu tudi tromesečni obrazec zbirnega poročila za dobave blaga v druge države EU (KP-O). 

 

2. Priglasitev in Preklic priglasitve izdajanja in prejemanja računov v elektronski obliki (eRačun)

Davčni zavezanci za DDV, ki želijo izdajati in pošiljati račune v elektronski obliki, lahko svojo namero priglasijo pristojnemu davčnemu organu z izpolnitvijo in elektronsko oddajo posebnega obrazca (eRačun). S posebnim elektronskim obrazcem lahko davčni zavezanci izvršijo tudi preklic priglasitve oziroma izdajanja in pošiljanja računov v elektronski obliki.

 

3. Dodajanje prilog določenim elektronskim dokumentom

Davčni zavezanci za DDV lahko nekaterim svojim že vloženim elektronskim dokumentom, naknadno dodajo in po elektronski poti vložijo tudi ustrezno prilogo (v obliki Word doc., pdf, xml, html, ipd.). To prilogo lahko dodajo davčnemu obračunu (DDV-O) in Vlogi za priglasitev izdajanja in prejemanja računov v elektronski obliki (eRačun).

 

4. Vloga za preverjanje določenih podatkov o drugih davčnih zavezancih

Vsi davčni zavezanci (fizične in pravne osebe), ki so uporabniki sistema eDavki, lahko s posebno oddajo elektronske vloge pri davčnemu organu preverijo točnost določenih podatkov o drugih davčnih zavezancih (npr. ujemanje davčne številke in matične številke z nazivom, firmo ali imenom poslovnega subjekta). Z odgovorom v elektronski obliki, davčni organ vlagatelju potrdi obstoj oziroma točnost podatkov, ki jih v vlogi navaja.

 

5. Davčni obračun za eVAT in vpogled v davčno kartico zavezanca

Davčnim zavezancem iz tki. tretjih držav (ki nimajo sedeža na območju držav EU), opravljajo pa elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci za DDV, so pa rezidenti EU, je na voljo nov obrazec za oddajo obračuna DDV od elektronsko opravljenih storitev. Obrazec je z vsemi potrebnimi pojasnili dosegljiv na javnem delu portala eDavki, v slovenskem in v angleškem jeziku. Hkrati je tem zavezancem na voljo tudi vpogled v osebno knjigovodsko stanje (tki. davčno kartico zavezanca).