Obvestilo

Pomembnost: Informativno
Čas objave: 17. 02. 2009 11:34:42
Veljavnost do: 1. 10. 2009 00:00:00

Šifrant davčnih uradov za obrazca OPSVZ in OPSVL

Objavljamo šifrant davčnih uradov in izpostav, katere je potrebno pravilno vnesti v polje »Šifra pristojnega davčnega urada« oz. 00000 na obrazcih OPSVZ in OPSVL. Šifra mora biti 5 mestna.

 

DU_ID

NAZIV URADA

DI_ID

NAZIV IZPOSTAVE

02

POSEBNI DAVČNI URAD

000

DAVČNI URAD

077

POSEBNI DAVČNI URAD

03

BREŽICE

000

DAVČNI URAD

002

BREŽICE

019

KRŠKO

047

SEVNICA

04

CELJE

000

DAVČNI URAD

003

CELJE

020

LAŠKO

051

SLOVENSKE KONJICE

052

ŠENTJUR PRI CELJU

054

ŠMARJE PRI JELŠAH

062

ŽALEC

05

KOČEVJE

000

DAVČNI URAD

016

KOČEVJE

046

RIBNICA

06

KOPER

000

DAVČNI URAD

013

IZOLA

017

KOPER

040

LUCIJA

048

SEŽANA

07

KRANJ

000

DAVČNI URAD

014

JESENICE

018

KRANJ

044

RADOVLJICA

053

ŠKOFJA LOKA

058

TRŽIČ

08

LJUBLJANA

000

DAVČNI URAD

004

CERKNICA

006

DOMŽALE

009

GROSUPLJE

015

KAMNIK

023

LITIJA

024

LJUBLJANA BEŽIGRAD

025

LJUBLJANA CENTER

026

LJUBLJANA MOSTE-POLJE

027

LJUBLJANA ŠIŠKA

028

LJUBLJANA VIČ-RUDNIK

030

LOGATEC

060

VRHNIKA

09

MARIBOR

000

DAVČNI URAD

021

LENART

050

SLOVENSKA BISTRICA

064

MARIBOR

10

MURSKA SOBOTA

000

DAVČNI URAD

008

GORNJA RADGONA

022

LENDAVA

029

LJUTOMER

036

MURSKA SOBOTA

11

NOVA GORICA

000

DAVČNI URAD

001

AJDOVŠČINA

011

IDRIJA

037

NOVA GORICA

055

TOLMIN

12

NOVO MESTO

000

DAVČNI URAD

005

ČRNOMELJ

034

METLIKA

038

NOVO MESTO

057

TREBNJE

13

POSTOJNA

000

DAVČNI URAD

012

ILIRSKA BISTRICA

041

POSTOJNA

14

PTUJ

000

DAVČNI URAD

039

ORMOŽ

042

PTUJ

15

HRASTNIK

000

DAVČNI URAD

010

HRASTNIK

056

TRBOVLJE

061

ZAGORJE OB SAVI

16

VELENJE

000

DAVČNI URAD

035

MOZIRJE

059

VELENJE

21

DRAVOGRAD

000

DAVČNI URAD

007

DRAVOGRAD

043

RADLJE OB DRAVI

045

RAVNE NA KOROŠKEM

049

SLOVENJ GRADEC