***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 20.3.2009 15:12:26
Veljavnost do: 31.3.2009 0:00:00

Znane napake in novosti glede obrazca DOD-DDPO(objavljeno dne 27.3.2009)

NOVOSTI eDavki DDPO 2008 ver 1.26.6.3 

 

Id

Novost

Opomba

1.       

Popravljena napaka:

Ob uvozu ddpo v6 (za 2008) se znulira podatek 6.33 oz element E535

Napaka je bila ugotovljena v različici 1.26.2.1.

2.       

Popravljena napaka:

Ob uvozu ddpo v6 (za 2008) se znulira podatek 2.6 oz element E80

Napaka je bila ugotovljena v različici 1.26.2.1.

3.       

Popravljena napaka:

Nepravilen prikaz če opcija obračun investicijskega sklada (InvestmenetFund) 61.člena enaka DA

Napaka je bila ugotovljena v različici 1.26.2.1.

4.       

Popravljena napaka:

Nepravilen prikaz izjave glede bilanc (priloga 3) – v primerih ko je v xml podatkih označeno da »so bili podatki predloženi na ajpes« (true), se pomotoma v prikazu dokumenta na edavkih ne prikaže ta izjava da so bilance poslane na ajpes (priloga 3).

 

Napaka je bila ugotovljena v različici 1.26.2.1.

5.       

Popravljena napaka:

Nepravilen prikaz izjave glede spremembe lastništva za več kot 50% (priloga 5) – v primerih ko je v xml podatkih z DA označena sprememba lastništva za več kot 50%  (true), se pomotoma v prikazu dokumenta na edavkih ta izjava prikaže kot NE.

 

Napaka je bila ugotovljena v različici 1.26.2.1.

6.       

Popravljena napaka:

Nepravilen prikaz podatkov v koloni 5 (priloga 5, xml element E35). Podatek skupaj se prikaže pravilno.

Napaka je bila ugotovljena v različici 1.26.2.1.

7.       

Novost:

Vgrajena nova različica vsebinskih kontrole združljiva s Silvester Pelias 3.0.0.54.

Glejte: http://www.gov.si/aplikacije/durs/silvester/novosti.html pod rubriko Novosti oz Znane napake

 

 

ZNANE NAPAKE eDavki DDPO 2008:  

 

Id

 

Različica

 

Znana napaka - opis

Obhodna rešitev / opomba

1.   

1.26.6.3

 

Za znane napake v vsebinskih kontrolah glejte http://www.gov.si/aplikacije/durs/silvester/novosti.html pod rubriko Novosti oz Znane napake

 

 

2.   

1.26.6.3

 

Ni drugi znanih napak

 

 

 

 

 

 

100.         

1.26.2.4

V predogledu dokumenta se ne prikaže naziva države (priloga 4 in priloga 15). Prikaže se le šifra države.

Napaka ni problematična zato je popravek odložen na eno od kasnejših različic edavkov

Napaka odkrita v ver 1.26.2.1.

 

 

 

NOVOSTI SILVESTER PELIAS ver 3.0.0.54:

 

Id

 

Različica

 

Novost

Opomba

1.  

Silvester Pelias, Različica 3.0.0.54

Popravljena napaka:

Če  »Davčni obračun zavezanca rezidenta« = DA , potem po kliku na eno od opcij 61.člena  (npr na obračun pokojn. sklada) vrednost rezidentsta samodejno preskoči na »Davčni obračun zavezanca nerezidenta, za dobiček poslovne enote«.

 

2.  

Silvester Pelias, Različica 3.0.0.54

Popravljena napaka:

V določenih kombinacijah vnašanja podatkov se je pomotoma izpraznil seznam (combo) »Vrsta dokumenta«.

 

 

 

 

 

3.  

Silvester Pelias, Različica 3.0.0.50

Popravljena napaka:

Če je eno od spodnjih polj prazno, drugo 0, potem se spodnji kontroli ne izvedeta pravilno:

·          Priloga 9: Znesek v 15.13 obračuna mora biti enak znesku v stolpcu 4 točke A, tabele A, priloge 9

·          Priloga 9: Skupaj koriščenje olajšave (kolona 6) tabele B mora biti enako 15.14 obračuna

Napaka je bila ugotovljena v različici 3.0.0.44.

4.  

Silvester Pelias, Različica 3.0.0.50

Popravljena napaka:

Polji 11.1 in 11.2 program neupravičeno preverja (in sproži opozorili) tudi v primerih, ko v polji ni nič vpisano.

 

Napaka je bila ugotovljena v različici 3.0.0.44.

5.  

Silvester Pelias, Različica 3.0.0.50

Popravljena napaka:

Nepopolen šifrant SKD dejavnosti v poljih »Vrsta dejavnosti (po SKD)« in vrsta »Pretežne dejavnosti«.

V šifrantu manjkajo šifre:

88.101 DEJAVNOST INVALIDSKIH PODJETIJ

88.999 DRUGO DRUGJE NERAZVRŠČENO…    

88.109 DRUGO SOCIALNO VARSTVO ..

88.991 DEJAVNOST HUMANITARNIH IN

94.999 DEJAVNOST DRUGJE …

94.991 DEJAVNOST INVALIDSKIH…                                

Napaka je bila ugotovljena v različici 3.0.0.44.

6.  

Silvester Pelias, Različica 3.0.0.50

Popravljena napaka:

Nepopolen šifrant držav. Dodani sta šifri držav: Kosovo in Albanija

Napaka je bila ugotovljena v različici 3.0.0.44.

7.  

Silvester Pelias, Različica 3.0.0.50

Popravljena napaka:

V kontroli med poljem 12.4 in polji 2.6, 2.7 in 2.8

Napaka je bila ugotovljena v različici 3.0.0.44.

8.  

Silvester Pelias, Različica 3.0.0.50

Popravljena napaka:

Popravljeni besedili pri tretji in četrti alineji pri vnosu za »Davčni obračun v skladu z 61. členom ZDDPO-2« 

Napaka je bila ugotovljena v različici 3.0.0.44.

9.  

Silvester Pelias in Fineus Različica 3.0.0.50

Dodano preverjanje: preverjanje datuma v vrstici n, ki mora biti enak obračunskemu obdobju. Velja za priloge: Fineus- priloge 6, 7, 7a, 8a, 8b, 10, Pelias – priloge 5, 6, 6a, 7a, 7b in 9

Dodana funkcionalnost

10.  

Silvester Pelias in Fineus Različica 3.0.0.50

Delno spremenjeno preverjanje: delno dopolnjene ali spremenjena preverjanja na izbrano vrsto obračuna.

Spremenjena funkcionalnost glede na predhodno različico

 

 

ZNANE NAPAKE  SILVESTER ver 3.0.0.54 (t.j. trenutno objavljena različica):

 

Id

 

Različica SP/SF

 

Znana napaka - opis

Obhodna rešitev

Opomba

1.       

SP Različica 3.0.0.54

Prestroga kontrola na zap. št. 15.6 in 15.7, kjer v primeru,

·          da je izpolnjena zap. 15.6, kontrola zahteva izpolnitev vsaj ene Priloge 7a po Pravilniku in v primeru,

·          da je izpolnjena zap. 15.7, kontrola zahteva izpolnitev vsaj ene Priloge 7b po Uredbi.

Navedena kontrola je sicer pravilna, če je zavezanec imel vlaganja v R&R tudi v letu 2008, res pa je, da v primeru, da zavezanec v letu 2008 ni imel vlaganj v R&R, prenaša in koristi pa v obračunu za 2008 to olajšavo iz leta 2007 po nepotrebnem (napaka!) zahteva izpolnitev navedenih prilog

Kot obhodno rešitev, dokler ne bomo kontrole v programu popravili, predlagamo, da v Prilogo 7a po Pravilniku in/ali Prilogo 7b po Uredbi vpišete pod ime programa/projekta  "Prilogo smo oddali pri obračunu DDPO za leto 2007". Ostalih podatkov v teh dveh prilogah ne izpolnjujete. Tako boste lahko oddali obračun (ker boste imeli tudi obr zahtevani prilogi), hkrati pa bomo na davčni upravi s sprejemom prilog s takšnim tekstom opozorjeni na to, da za leto 2008 niste uveljavljali olajšav iz naslova vlaganj v R&R.

Napaka bo popravljena v naslednji različici.

2.       

SP Različica 3.0.0.54

Pomotoma se ne izvaja se kritična kontrola: Priloga 5. v vrstici n polje Nepokrita davčna izguba iz preteklih … (2) = polju 14 na osnovnem obrazcu, če je sprememba lastništva NE in če zavezanec ne oddaja skupinskega obračuna.

Sami preverite ujemanje podatkov in oddajte pravilne podatke.

Napaka bo popravljena v naslednji različici.

 

 

 

 

 

3.       

SP Različica 3.0.0.50

Pri Prilogi 18 je prišlo do napake v vgrajenih kontrolah – program pomotoma zahteva vpis podatkov, za katere v trenutku oddaje obračuna še ne morete vedeti, kakšni bodo. Ker se podatki v navedeni Prilogi 18 izpolnjujejo postopno, skozi več davčnih obdobij za dobiček posameznega poslovnega leta, ki je v skladu z ZUDDob in  sklenjeno pogodbo namenjen izplačilu udeležbe delavcem (vse do leta, ko pride do izplačila dobička).

 

V stolpec 5 - Število delavcev, ki so pridobili pravico do izplačila udeležbe pri dobičku za to poslovno leto vpišite predvideno število delavcev, katerim se bo izplačala udeležba ali pa vpišite le številko 1.

V stolpec 8 - Vpišite fiktivni datum 01.01.2008

V stolpec 9 - Vpišite fiktiven datum 01.01.2008

V oba zgoraj navedena stolpca lahko vpišete tudi predvidene datume skupščine in izplačila dobička.

 

Vsi navedeni podatki, ki jih boste pri obračunu za leto 2008 vpisovali kot fiktivne, ne vplivajo na višino ugotovljene davčne obveznosti ali kako drugače ne postopke kontrole pri obračunu za leto 2008. V obračunu za leto 2009 opravili korekcijo in boste v Prilogo 18 vnesli v navedene stolpce pravilne podatke oz. ga boste lahko pustili praznega (npr. datum izplačila udeležbe).

Napaka bo popravljena v naslednji različici.