*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 27.3.2009 14:57:07
Veljavnost do: 31.3.2009 0:00:00

Znane napake in novosti glede obrazca DDD-DDD (objavljeno dne 27.3.2009)

Znane napake eDavki DDD 2008 ver 1.27.4.1 

 

Id

Novost

Opomba

1.  

Zavezancem,

·         ki so po 1.1.2008 doregistrirali dajavnost  (poleg predhodne registrirali novejšo) in / ali tistim,

·         ki so izvedli statusne spremembe (ukinili dejavnost, jo prenesli na naslednika, se statusno preoblikovali v kapitalsko družbo,…)

lahko

E-davki javljajo kritično napako »Obrazca se ne more več oddati, ker na izbrani datum niste bili aktivni ali pa je že preteklo obdobje v katerem lahko oddajate obrazce«.

Rešitev: Obračun za davek od dohodka iz dejavnosti ti zavezanci oddajo na mediju ali papirju na pristojni izpostavi oz. uradu. Priložiti morajo tudi izpis napake z e-davkov (ali print-screen).

2.  

Napaka na  kontroli priloge 14: V primeru, da imajo zavezanci  v prilogah 7, 7a, 8a, 8b ali 10 vpisan podatek iz naslova olajšave prenesene nadaljevanjem opravljanja dejavnosti, ki se ne nanaša na tekoče davčno obdobje, eDavki javljajo kritično napako, da je obvezna predložitev priloge 14.

 

Začasna rešitev: Zavezanci oddajo prazno prilogo 14.  

 

Ostale napake so odpravljene

NOVOSTI SILVESTER Fineus ver 3.0.0.58:

 

Id

 

Različica

 

Novost

Opomba

1.  

Silvester Fineus, Različica 3.0.0.58

Popravljena napaka: Prestroga kontrola na zap. št. 15.4 in 15.5, kjer v primeru,

·          da je izpolnjena zap. 15.4, kontrola zahteva izpolnitev vsaj ene Priloge 8a po Pravilniku in v primeru,

·          da je izpolnjena zap. 15.5, kontrola zahteva izpolnitev vsaj ene Priloge bb po Uredbi.

Navedena kontrola je sicer pravilna, če je zavezanec imel vlaganja v R&R tudi v letu 2008, res pa je, da v primeru, da zavezanec v letu 2008 ni imel vlaganj v R&R, prenaša in koristi pa v obračunu za 2008 to olajšavo iz leta 2007 po nepotrebnem (napaka!) zahteva izpolnitev navedenih prilog

 

Napaka odpravljena

2.  

Silvester Fineus, Različica 3.0.0.58

Kontrola polja 17- splošna olajšave- neupoštevanje podatka iz polja 10 (izguba) pri ugotavljanju višine dohodka za namene uveljavljanja dodatne splošne olajšave

Dopolnjen izračun z upoštevanjem polja 10.

3.  

Silvester Fineus, Različica 3.0.0.58

Napačen izračun regijske olajšave za občino Dravograd. Namesto 20%  zahteva kontrola 10% uveljavljanje olajšave.

Kontrola dodatne regijske olajšave je pravilna glede na regijo.

4.  

Silvester Fineus, Različica 3.0.0.58

Napačno sporočilo ob preverjanju obračuna  ('Priloga 14, polje '5': Podatek v stolpcu 7 vrstice N v prilogi 7a mora biti enak podatku v vrstici 5 priloge 14.)

Ob neujemanju podatka v stolpcu 6 Priloge 7a za tekoče leto  s podatku v vrstici 5 iz Priloge 14.

Sporočilo popravljeno.

 

 

 

 

 

 

ZNANE NAPAKE  SILVESTER ver 3.0.0.58 (t.j. trenutno objavljena različica):

 

 

 

 

Obhodna rešitev

 

1.

Silvester Fineus, Različica 3.0.0.58

Napaka na  kontroli prilog 7, 7a , 8a, 8b  in 10, ker v primeru, da imajo zavezanci vpisan podatek iz naslova olajšave prenesene nadaljevanjem opravljanja dejavnosti, ki se ne nanaša na tekoče davčno obdobje, eDavki javljajo kritično napako, da je obvezna predložitev priloge 14.

 

Zavezanci oddajo prazno prilogo 14.