POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na eKartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi.

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Informativno
Čas objave: 7.4.2009 9:13:21
Veljavnost do: 30.7.2009 0:00:00

Nova verzija obrazca Obračun DDV

 

Obveščamo Vas, da je od 1.4.2009 potrebno uporabljati novo verzijo obračuna DDV. Shema za obračun DDV-O ostane  nespremenjena, dodali pa smo shemo za prilogo A.

Prilogo A oddajajo zavezanci, ki so registrirani za oddajo obračunov po  posebni ureditvi plačane realizacije.

Za zavezance, ki niste registrirani za oddajo obračunov DDV po  ureditvi plačane realizacije, se v shemi spremeni le verzija dokumenta obrazca.

To pomeni, da bo potrebno v datotekah XML spremeniti pot do sheme: http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/DDV_O_6.xsd.

Podrobna definicija shem je objavljena na spletni strani: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Technicals/FormsXml.aspx