*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Informativno
Čas objave: 8.12.2009 16:14:11
Veljavnost do: 15.1.2010 0:00:00

Uvedba novih obrazcev na eDavkih

Z dnem 1.1.2010 bodo uvedeni novi obrazci:

 

·          PD-Obv - Obvestilo o začetku/prenehanju dobav blaga ali storitev, za katere je prejemnik plačnik DDV

·          PD-O - Poročilo o dobavah (76.a člen)

·          VATR-APP - Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU

·          VATR-APPD - Odločba na zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU

·          VATR-APPR - Potrditev prejema zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici EU

·          VATR-PRA - Vloga za prilagoditev odbitnega deleža

·          VATR-PRAD - Odločba na vlogo za prilagoditev odbitnega deleža

·          VATR-PRAR - Potrditev prejema vloge za prilagoditev odbitnega deleža

·          VATR-DP - Digitalno potrdilo o prevzemu dokumenta

·          G2G - Zahtevek za dostop do izmenjave podatkov

·          G2G_R - Dostop do odgovorov za osebne in lastne zahtevke za dostop do podatkov G2G

·          G2G_R_Contract - Dostop od odgovorov za pogodbene zahtevke za dostop do podatkov G2G

 

Dodatna pojasnila v zvezi s spremembami Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1B najdete na DURS-ovi spletni strani:

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dodano_vrednost_pojasnila/razno/obvestilo_o_sprejetju_spremembe_zakona_o_davku_na_dodano_vrednost/

 

Na portalu eDavki, v rubriki Obrazci za pooblaščanje, so v ta namen na voljo dopolnjeni obrazci za pooblaščanje. Obrazce pošljete na pristojni davčni urad / izpostavo pooblastitelja.

Tisti, ki ste že pooblaščali, Vam sporočamo, da je potrebno zaradi dodanih obrazcev poslati novo pooblastilo. Na voljo je Obrazec (novosti), ki vključuje le novosti.