***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Informativno
Čas objave: 20.1.2010 10:30:33
Veljavnost do: 1.5.2010 0:00:00

Pomembno obvestilo glede kontrole rezidentskega statusa zavezancev

 

Pri oddaji REK obrazcev smo uvedli kritično napako ob nepravilnem rezidentskem statusu (npr. na REK oznaka rezident, na DURS podatki nerezident). V teh primerih lahko oddate REK obrazec z oznako nerezident in hkrati uredite status rezidentstva na davčnem uradu.

Kritična kontrola rezidentstva ne velja za naknadno predložene oz. za predložene popravke REK obrazcev za datum izplačila v letu 2009. Samo opozorilo o neusklajenem rez. statusu – nekritična napaka / možna oddaja REK obrazcev.

Kritična kontrola rezidentstva ne velja za naslednja izplačila po REK-2 obrazcih (1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1920 in 1921). Za vse te vrsta izplačila je za enkrat nekritična napaka – samo opozorilo.  S 1.4.2010 pa bomo na DURS uvedli tudi za te vrste izplačila kritično napako, zato že sedaj ob obvestilu uredite rezidentski status.