*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 7.12.2004 13:00:23
Veljavnost do: 16.2.2005 0:00:00

PREDVIDENE NOVOSTI V SISTEMU eDAVKI

 

1.        Kontrolni podatki za dohodnino (KP-KPD)

·         Objava: predvidoma 20.12.2004

·         Kratek opis:

Preko varnega dela spletnega portala bo možno oddati in izpolniti obrazec Kontrolni podatki za dohodnino. Obrazec nima vsebine, razen identifikacije uporabnika, je le okvir, znotraj katerega so pošiljajo priloge – prava vsebina kontrolnih podatkov. Uporabnik obrazcu priloži naslednje vrste prilog (vsaj 1 je obvezna):

·         VIR.DAT
za podatke vseh virov dohodnine, razen vira 41 .

·         VIRDET.DAT
za podatke o delavcih, napotenih na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: RS)

·         VIR41.DAT
za podatke vira 41 o prodaji vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu,

·         VIRPN1.DAT
za podatke o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na osebne račune zavarovancev,

·         VIRPN2.DAT
za podatke o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delodajalca za zaposlene


2.      Napoved za odmero davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih
papirjev in deležev v kapitalu

·         Objava: predvidoma 20.12.2004

·         Kratek opis:
V sistemu eDavki bo možno izpolniti in oddati obrazec »Napoved za odmero davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu«.

 

3.        Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti

·         Objava: predvidoma 20.12.2004

·         Kratek opis:
Preko varnega dela spletnega portala eDavki bo možno izpolniti in oddati obrazec Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti. V sklop bodo vključeni podatki iz napovedi, bilance stanja, izkaza poslovnega izida in individualni podatki ostalih prilog.


4.        Obračun davka od dobička pravnih oseb

·         Objava: predvidoma 20.12.2004

·         Kratek opis:
Preko varnega dela spletnega portala eDavki bo možno izpolniti in oddati obrazec Obračun davka od dobička pravnih oseb (DDPO). Skupaj z obrazcem se bodo lahko vložile tudi neobvezne priloge.

 

5.        Študentske napotnice

·         Objava: predvidoma 20.12.2004

·         Kratek opis:
Preko sistema eDavki bo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom ali študentom, mogoče istočasno obvestiti DURS in Inšpektorat Republike Slovenije o delu oziroma zaposlitvi dijaka ali študenta.