***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Informativno
Čas objave: 10.9.2010 15:32:59
Veljavnost do: 21.3.2013 0:00:00

Obrazci za pooblaščanje na eDavkih

Na spletni strani odprtega portala eDavki so objavljeni zadnji aktualni obrazci in navodila za pooblaščanje: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Mandates/MandatingForms.aspx

 

Na voljo imate možnost, da podelite pooblastilo za vnos, vložitev in pregled vloženih dokumentov, ki na dan dodelitve pooblastila še niso objavljeni in niso na voljo v sistemu eDavki. Na ta način se kot pooblastitelj izognete naknadni komunikaciji z davčnim organom, ko bi urejali pooblaščanje za nove dokumente.

 

Na obrazcu za pooblaščanje se po novem datum in podpis zahtevata na vsaki strani obrazca. Pooblastila, katera ne vsebujejo podpisa zakonitega zastopnika pooblastitelja na vsaki strani, niso popolna in jih ne bomo upoštevali.

 

Hvala za razumevanje.