POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na eKartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi.

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Informativno
Čas objave: 24.1.2011 7:47:12
Veljavnost do: 30.1.2011 0:00:00

Napaka v podatkih za odmero dohodnine (KP_vpogledi)

Obveščamo vas, da je napaka v podatkih izplačevalca, ki jih je pripravila davčna uprava na podlagi predloženih REK obrazcev, v primeru dohodka 1102 – boniteta. Pri tej vrsti dohodka sta znesek prispevkov za socialno varnost in znesek akontacije dohodnine upoštevana  napačno.

 

Pri usklajevanju podatkov, ki ste jih pripravili za prejemnike dohodka, s podatki, ki jih je pripravila davčna uprava, tako ne upoštevajte podatkov o znesku prispevkov za socialno varnost in akontaciji dohodnine, ki so navedeni pri dohodku 1102, razen če ste med letom dostavili individualni REK obrazec z oznako dohodka 1122 (boniteta iz delovnega razmerja - ni drugega dohodka).

 

Davčna uprava bo navedeno napako odpravila, tako da bodo pri sestavitvi informativnega izračuna dohodnine upoštevani pravilni podatki.