*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Informativno
Čas objave: 28.2.2011 11:33:05
Veljavnost do: 1.4.2011 0:00:00

Podaljšanje roka za elektronsko oddajo napovedi za davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (D-IFI)

Zaradi težav pri pripravi in oddaji elektronsko pripravljene Napovedi za davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (v nadaljevanju D-IFI), ki vključujejo posle na kratko, sporočamo, da je rok za oddajo napovedi podaljšan do 31. 3. 2011.

Komitenti BPH, bank, skladov oziroma davčni zavezanci ali njihovi pooblaščenci za oddajo napovedi D-IFI,  morajo ponovno prevzeti podatke, jih vključiti v elektronsko napoved D-IFI in le-to ponovno vložiti preko sistema eDavki na Davčno upravo. 

Napovedi davčnih zavezancev, ki bodo predložene do 31. 3. 2011, se bodo štele kot vložene v roku.

Za podrobnejše informacije se zavezanci lahko obrnejo na pristojne davčne urade, kjer bodo dobili konkretna pojasnila v zvezi s svojimi obveznostmi.