Obvestilo

Pomembnost: Informativno
Čas objave: 2. 08. 2011 15:11:47
Veljavnost do: 30. 09. 2011 00:00:00

Nova storitev NF-Upnik v sistemu eDavki

Davčne zavezance in druge uporabnike sistema eDavki obveščamo, da je od danes, dne 2.8.2011 dalje mogoče preko varnega (zaprtega) dela portala eDavki uporabljati novo elektronsko storitev NF-Upnik.

 

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) med drugim ureja sistem obveznega večstranskega pobota denarnih obveznosti. Zakon zavezuje dolžnike, da po nastanku zamude s plačilom, denarno obveznost elektronsko prijavijo v prvi krog obveznega večstranskega pobota pri AJPES.

 

Storitev NF-Upnik omogoča prijavo neplačanih denarnih obveznosti, za katere upnik ugotovi, da jih njegov dolžnik ni prijavil v obvezni večstranski pobot skladno z ZPreZP. Pred prijavo neplačanih denarnih obveznosti preko sistema eDavki, je zato potrebno, da upniki preverijo, če je dolžnik denarno obveznost prijavil v prvi krog obveznega večstranskega pobota, kar lahko storijo na spletnih straneh AJPES-a:

http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Vpogled.

 

Davčnemu organu upniki navedeno informacijo sporočajo, kot enemu izmed nadzornih organov po ZPreZP.