Obvestilo

Pomembnost: Informativno
Čas objave: 14. 12. 2011 10:04:39
Veljavnost do: 31. 01. 2012 00:00:00

Oddaja kontrolnih podatkov (KP-KPD) za leto 2011

Obveščamo vas, da je portal  eDavki odprt za oddajo datoteke VIRVDC.DAT za leto 2011.

Program za vnos in pripravo podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane

družinske člane (WDOHOD 2011), bo mogoče dobiti na odprtem portalu pod rubriko Programi predvidoma  20. 12. 2011.

 

Hkrati vas obveščamo, da bo ostale datoteke možno oddati v začetku januarja:

·         VIR5200.DAT podatki za dobiček iz kapitala

·         VIR5900.DAT podatki za obresti, dosežene ob odsvojitvi ali odkupu oziroma unovčitvi diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja

·         VIR6600.DAT podatki o dohodkih, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, od katerih se akontacija dohodnine izračuna na podlagi napovedi zavezanca

·         VIRIFI.DAT podatki za davke od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

·         VIRINVA.DAT podatki o invalidih s 100–odstotno telesno okvaro

·         VIRINVK.DAT podatki za dobiček iz kapitala v zvezi s pridobitvijo, odsvojitvijo in zamenjavo investicijskih kuponov

·         VIROBR.DAT podatki o obrestih, dosežene na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU

·         VIRODIV.DAT podatki o obrestih in dividendah izplačanih preko plačnika davka, ki ni dolžan izračunati in odtegniti dohodnine, razen podatkov iz datotek VIROBR.DAT in VIR5900.DAT

·         VIROPR.DAT podatki o dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine

·         VIROPRKM.DAT podatki o drugih dohodkih iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so oproščeni plačila dohodnine

·         VIRPN1.DAT podatki o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na osebne račune zavarovancev

·         VIRPN2.DAT podatki o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delodajalca za zaposlene

·         VIRPON.DAT podatki za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize za leto 2009

  •  VIRSUB.DAT podatki o izplačanih drugih dohodkih iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki se vštevajo v davčno osnovo