Obvestilo

Pomembnost: Informativno
Čas objave: 16.1.2012 14:32:39
Veljavnost do: 31.1.2012 0:00:00

Vpogled v podatke za odmero dohodnine (KP_vpogled)

Podatki so namenjeni le izplačevalcem za primerjavo podatkov iz predloženih individualnih REK (iREK) obrazcev in pripravljenimi obvestili prejemnikom dohodkov (Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 mora izplačevalec izročiti prejemniku dohodka do 31. 1. 2012). Če izplačevalec na podlagi navedene primerjave ugotovi, da podatki, ki jih je davčni upravi predložil na iREK obrazcih, niso pravilni, naj davčni upravi čim prej predloži manjkajoče REK obrazce oziroma popravke že vloženih REK obrazcev. Tako vložene REK obrazce oziroma popravke REK obrazcev bo davčna uprava upoštevala pri sestavitvi informativnega izračuna dohodnine samo v primeru, da bodo predloženi najpozneje do 31. 1. 2012.

 

Storitev KP_vpogled lahko uporabite s klikom v osebnem portalu na Vpogledi do 31. 1. 2012.

 

Dodana pojasnila najdete na: http://www.durs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1658/5754/c2c7882c5f/