❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗

⚠ V četrtek, 21. 9. 2023, bo zaradi nadgradnje sistema med 15h in 18h lahko prihajalo do občasnih motenj v delovanju portala. ⚠

Obvestilo

Pomembnost: Informativno
Čas objave: 13. 02. 2012 16:16:34
Veljavnost do: 31. 03. 2012 00:00:00

Kako oddati dokument, ki ima status »Podatki iz zunanjega vira«(D-IFI in Doh-KDVP)

Predizpolnjena napoved za posameznega zavezance ni zavezujoča, saj ne predstavlja oddane davčne napovedi, temveč zgolj »beležko« o njegovih transakcijah pri posameznih BPD in bankah, ki jo davčni zavezanec lahko (ali pa tudi ne) uporabi pri pripravi svoje davčne napovedi. Ko zavezanec (ali pooblaščena oseba) napoved elektronsko podpiše in odda na DURS, dobi ta napoved status »Vložen«. Napoved je dejansko oddana na DURS, ko dobi status »Vložen« (nasprotno pa napoved, ki ima status »Podatki iz zunanjega vira«, ni oddana, ampak samo posredovana na eDavke).

Navodila za oddajo dokumenta (D-IFI in Doh-KDVP) s statusom Podatki iz zunanjega vira. Vstopite v sistem edavki z vašim digitalnim potrdilom in kliknite à Izberi obrazec za oddajo novega dokumenta. Nato izberite D-IFI oziroma Doh-KDVP in se odločite za prvo možno izbiro, nato kliknete àNaprej.

 

Prva možna izbira »Predizpolni podatke iz prejetih dokumentov borznoposredniških hiš oz. bank (če obstajajo)« je privzeta. Zavezanec jo izbere v primeru, če želi, da se mu napoved predizpolni z vsemi podatki, ki so jih zanj na eDavke posredovale BPD, banke oziroma DZU. Gre torej za eno napoved z vsemi podatki tega zavezanca. Zavezanec te podatke preveri, po potrebi popravi oziroma dopolni s podatki iz lastne dokumentacije, dokument elektronsko podpiše in odda na DURS.

 

Dodatne informacije o vsebini obrazca Doh-KDVP: http://www.durs.gov.si/si/fizicne_osebe/dohodnina_za_fizicne_osebe_obrazci/dohodek_iz_kapitala/napoved_za_odmero_dohodnine_od_dobicka_od_odsvojitve_vrednostnih_papirjev_in_drugih_delezev_ter_investicijskih_kuponov/

 

Dodatne informacije o vsebini obrazca D-IFI:

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_od_dobicka_od_odsvojitve_izvedenih_financnih_instrumentov_obrazci/napoved_za_odmero_davka_od_dobicka_od_odsvojitve_izvedenih_financnih_instrumentov/