POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na eKartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi.

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 28.2.2012 14:16:47
Veljavnost do: 9.4.2012 0:00:00

DDV-O centralna menjava obdobij pri davčnih zavezancih (dodatna pojasnila)

Ker v predvidenem roku ne moremo zagotoviti menjave davčnih obdobij, bomo zagotovili pravilnost predložitve obračunov na naslednji način:.

 

·         davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2011 davčno obdobje mesečno in bodo imeli glede na promet v letu 2011 (večji ali enak 210.000,00 evrov), imajo kreirano davčno obdobje za januar 2012 - obračun DDV oddajo preko eDavkov,

 

·         davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2011 davčno obdobje mesečno in bi glede na opravljen promet (promet manjši kot 210.000,00 evrov) v letu 2012 imeli davčno obdobje trimesečno:

o    če obračuna za januar 2012 še niso oddali, obračuna za navedeno davčno obdobje ne oddajajo. Ob centralni menjavi (predvidevamo, da bo izvedena v roku 14 dni) bo davčno obdobje 2012 avtomatsko zaprto in hkrati odprto obdobje januar-marec 2012,

o    če so obračun za januar 2012 že oddali, bo centralna obdelava za menjavo davčnih obdobij kreirala trimesečno davčno obdobje od aprila 2012 naprej. To pomeni, da morajo davčni zavezanci oddati tudi obračuna za mesec februar in marec 2012.

 

·         davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2011 trimesečno davčno obdobje in se bo njihovo davčno obdobje glede na pogoje (promet večji kot 210.000,00 evrov) v letu 2012 spremenilo v mesečno, ne morejo oddati obračuna preko eDavkov, zato oddajo obračun za januar 2012 v papirni obliki na svoj pristojni davčni urad.

 

·         davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2011 trimesečno davčno obdobje in bodo imeli glede na opravljen promet (promet manjši kot 210.000,00 evrov) še naprej trimesečno davčno obdobje, bo prvo trimesečno obdobje (januar-marec 2012) odprto ob centralni obdelavi.