*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 3.12.2012 9:31:49
Veljavnost do: 22.1.2013 0:00:00

Poročanje o datumu plačila davkov in prispevkov na REK obrazcih

Sporočamo, da je v pripravi Pravilnik o spremembah pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki bo predvidoma stopil v veljavo 1. 1. 2013.

 

Skladno s tem Pravilnikom, je s 1. 1. 2013 predvidena ukinitev poročanja o datumu plačila davkov in prispevkov na REK obrazcih (polje 012a in 012b) in ukinitev poročanja o plačilih na individualnih REK obrazcih (stolpec »Plačani znesek«). Navedena polja bodo nevnosna.

Skladno s predvideno ukinitvijo poročanja o datumu plačila davkov, se ukine popravek »D« (delno plačilo), kar pomeni, da zavezanci v primeru delnih plačil davkov in prispevkov tega davčnemu organu, po sprejetju Pravilnika, ne bodo več poročali s popravkom »D«.