Obvestilo

Pomembnost: Informativno
Čas objave: 13.12.2012 8:51:13
Veljavnost do: 31.1.2013 0:00:00

Oddaja kontrolnih podatkov (KP-KPD) za leto 2012

Obveščamo vas, da je portal  eDavki odprt za oddajo datoteke VIRVDC.DAT za leto 2012.

 

Program za vnos in pripravo podatkov za odmero dohodnine za leto 2012 (WDohod 2012) se nahaja na odprtem portalu pod rubriko Programi.

 

 

Hkrati vas obveščamo, da bo ostale datoteke možno oddati v začetku januarja:

 

 

·         VIR5900.DAT - podatki za obresti, dosežene ob odsvojitvi ali odkupu oziroma unovčitvi diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja

·         VIR6600.DAT - podatki o dohodkih, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, od katerih se akontacija dohodnine izračuna na podlagi napovedi zavezanca

·         VIRINVA.DAT - podatki o invalidih s 100–odstotno telesno okvaro

·         VIROBR.DAT - podatki o obrestih, dosežene na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU

·         VIRODIV.DAT - podatki o obrestih in dividendah izplačanih preko plačnika davka, ki ni dolžan izračunati in odtegniti dohodnine, razen podatkov iz datotek VIROBR.DAT in VIR5900.DAT

·         VIROPR.DAT - podatki o dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine

·         VIROPRKM.DAT - podatki o drugih dohodkih iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so oproščeni plačila dohodnine

·         VIRPN1.DAT - podatki o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na osebne račune zavarovancev

·         VIRPN2.DAT - podatki o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delodajalca za zaposlene

·         VIRPON.DAT - podatki za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize za leto 2012

  • VIRSUB.DAT - podatki o izplačanih drugih dohodkih iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki se vštevajo v davčno osnovo