Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 16. 01. 2013 09:08:29
Veljavnost do: 11. 02. 2013 00:00:00

Blokada oddaje na REK-1b vrsta dohodka 1082

Sporočamo, da ostaja blokada na REK-1b vrsta dohodka 1082 za izplačila po 1. 1. 2013.

Spremembe, ki vplivajo na predlaganje REK-1 in REK-2 obrazcev: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Notices/NoticeDetail.aspx?id=767

Novosti na REK obrazcih za izplačila po 1. 1. 2013 na podlagi novele Zakona o dohodnini – ZDoh-2L (Uradni list RS, 94/12): http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Notices/NoticeDetail.aspx?id=760

Poročanje o datumu plačila davkov in prispevkov na REK obrazcih: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Notices/NoticeDetail.aspx?id=754