Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 25.10.2013 10:17:11
Veljavnost do: 20.11.2013 0:00:00

Obračun DDPO za leto 2013

 

Zavezance za davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) obveščamo, da bo na Silvestru Peliasu pri izračunu podatka pod zap. št. 26  -  Akontacija, upoštevana davčna stopnja 17% (na podlagi novele ZDDPO-2J) po uvedbi spremembe v programski rešitvi, kar bo predvidoma okoli 15.11.2013.  Zavezanci, ki oddajajo obračune med 5.10.2013 (pričetkom veljavnosti novele) in 15.11.2013 (oz. pred uvedbo  spremembe  programske rešitve) za davčno obdobje, ki vsebuje del leta 2013, lahko obračun oddajo preko sistema eDavki, pri čemer se bo akontacija v zap. št. 26 obračuna DDPO napačno izračunala. Zavezanci naj v tem primeru, v prilogi obračunu (v .pdf) priložijo pravilno izračunan znesek akontacije in obroka, na podlagi česar bo kontrolor naknadno ročno popravil višino akontacije v programu, v katerem se izračunavajo obroki akontacije.