*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 18.11.2013 11:24:47
Veljavnost do: 3.3.2014 0:00:00

Novi različici Silvestra Fineus in Pelias 5.0.0.19

Obveščamo vas, da je bila dne 18.11.2013, na spletnem naslovu  http://edavki.durs.si/OpenPortal/Doc/Durs/Download/Silvester/Pelias/Setup.htm oz http://edavki.durs.si/OpenPortal/Doc/Durs/Download/Silvester/Fineus/Setup.htm objavljena nova različica programa Silvester Pelias oz. Fineus (5.0.0.19).  

 

Povzetek novosti pri DDPO (Silvester Pelias): spremembe kontrol na obračunu DDPO zaradi spremembe stopnje davka, uvedene z novelo ZDDPO-2J in dopolnitev programske podpore pri uveljavljanju davčnih olajšav za zaposlovanje in za investiranje po ZSRR-2 zaradi uvedbe novih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (na Maribor s širšo okolico in na občine Hrastnik, Radeče in Trbovlje).

 

Povzetek novosti pri DDD (Silvester Fineus): spremembe kontrol in dopolnitev programske podpore na obračunu DDD-DDD pri uveljavljanju davčnih olajšav za zaposlovanje in za investiranje po ZSRR-2 zaradi uvedbe novih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (na Maribor s širšo okolico in na občine Hrastnik, Radeče in Trbovlje).

 

 

Več: http://datoteke.durs.gov.si/silvester/novosti.html