***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 17.2.2014 14:51:33
Veljavnost do: 5.3.2014 0:00:00

Nova različica Silvester Pelias

Obveščamo vas, da bomo novo različico Silvestra Peliasa in nadgradnjo oddaje DDPO na sistemu edavki objavili predvidoma 25.2.2014. Nadgrajeni različici omogočata oddajo obračuna DDPO za leto 2013 (Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 109/13 z dne 23.12.2013).

 

Nadgrajena različica bo prilagojena spremembam davčnega obračuna DDPO, objavljenega v Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 109/13). Spremembe v obračunu se v največji meri nanašajo na prilagoditev davčnega obračuna DDPO za zavezance, ki so se odločili ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov.

 

Zato prosimo zavezance, ki so oddali priglasitev in za leto 2013 ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, da počakajo z oddajo obračuna DDPO za leto 2013 do druge polovice februarja 2014, ko bo na voljo nova različica Silvestra Peliasa. Ostali zavezanci pa lahko, v kolikor boste želeli oddati davčni obračun DDPO za leto 2013 preden bo na voljo nova različica, oddate obračun na različici Silvester Pelias 5.0.0.19. V kolikor boste želeli z obračunom oddati tudi priglasitev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (za leto 2014 in naprej), pa ravno tako predlagamo, da z oddajo obračuna počakate do objave nove različice ali pa po objavi nove različice oddate popravek obračuna.