***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 21.2.2014 10:49:14
Veljavnost do: 17.3.2014 0:00:00

Manjkajoče bremenitve na eKartici

Sporočamo vam, da se v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Ur.l. RS, št. 108/13) na podlagi sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ-M (Ur.l.  RS, št. 91/13), ki stopijo v veljavo 1. 2. 2014, izvaja nadgradnja programske podpore na REK obrazcih.

Do implementacije prilagoditve (predvidoma v drugi polovici meseca marca) bo stanje na kartici neažurno za naslednje vrste dohodkov:

 

REK-1: 1001, 1091, 1095, 1098, 1103, 1106, 1108, 1143, 1144

REK-1a: 1020

REK-1b: 1080

REK-2: 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1510, 1513, 1516, 2501, 2502, 2503, 2504, 2510

PNiPD: 5550