***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 25.2.2014 14:00:18
Veljavnost do: 31.12.2014 0:00:00

Nova različica Silvestra Pelias

Obveščamo vas, da je bila dne 25.2.2014, na spletnem naslovu http://edavki.durs.si/OpenPortal/Doc/Durs/Download/Silvester/Pelias/Setup.htm objavljena nova različica programa Silvester Pelias (6.0.0.6).

 

Nadgrajena različica omogoča oddajo obračuna DDPO za leto 2013 (Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 109/13 z dne 23.12.2013).

Različica je prilagojena spremembam davčnega obračuna DDPO, ki so objavljene v Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 109/13). Spremembe v obračunu se v največji meri nanašajo na prilagoditev davčnega obračuna DDPO za zavezance, ki so se odločili ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov.

 

Opozorilo: zavezanci, ki so oddali obračun za leto 2013 še na različici 5.0.0.19 morajo v primeru oddaje popravka obračuna DDPO to storiti na novi različici Silvester Pelias.