❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗

⚠ V četrtek, 5. 10. 2023, bo zaradi nadgradnje sistema med 15h in 18h lahko prihajalo do občasnih motenj v delovanju portala. ⚠

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 21. 03. 2014 12:19:26
Veljavnost do: 22. 04. 2014 00:00:00

Oddaja DDD-DDD je mogoča

Nova različica programa Silvester Fineus 6.0.0.9

 Obveščamo vas, da je bila dne 21.3.2014 na spletnem naslovu  http://edavki.durs.si/OpenPortal/Doc/Durs/Download/Silvester/Fineus/Setup.htm objavljena nova različica programa Silvester Fineus 6.0.0.9.  V primerjavi s prejšnjo različico so popravljene nekatere kontrole na zneske uveljavljenih olajšav v poljih 15.9 in 17.3 Priloge 1. Aktualna  verzija je na voljo za prenos, pripravo in vložitev preko eDavkov obrazcev obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčna obdobja, ki se začnejo 1.1.2013 in kasneje.

Vložitev preko eDavkov je možna tudi za obračune, ki so bili pripravljeni v starejših verzijah (6.0.0.6 in 6.0.0.8).

Nova različica je prilagojena novemu Pravilniku o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki je bil objavljen v UL RS št. 109/2013 in je stopil v veljavo 24.12.2013. Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti so v skladu s tem Pravilnikom dolžne oddati vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in davčno osnovo na tej podlagi ugotavljajo ali z dejanskimi prihodki in odhodki ali pa z dejanskimi prihodki in normiranimi odhodki.

Pomembno!

Ne glede na navedeno, morajo zavezanci, ki oddajajo obračun:

·         po zaključku opravljanja dejavnosti (vrsta obračuna 7. v IV.  delu obrazca) ali

·         kot rezident RS, brez registrirane dejavnosti v RS,  za dejavnost v tujini ali

·         za dejavnost, ki se je opravljala v času, ko (še) ni bila registrirana,

obračun natisniti in ga v papirni obliki vložiti na pristojni davčni urad.

 

Prosimo, preberite še sledeče obvestilo:

http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Notices/NoticeDetail.aspx?id=914