POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na eKartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi.

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Informativno
Čas objave: 29.7.2005 9:01:12
Veljavnost do: 1.1.2006 0:00:00

Podračun in sklic za plačevanje DDV

V skladu Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04) se Davek na dodano vrednost po obračunu plačuje na vplačilni podračun:


01100-1008305527 – Davek na dodano vrednost po obračunu.

 

V polje sklic na številko odobritve oziroma referenca je potrebno vpisati podatke v naslednji obliki:  

 

19   xxxxxxxx – 05967

 

Kar pomeni:

  • model 19
  • xxxxxxxx - davčna številka zavezanca (8 mest )
  • ššššš - šifra obvezne dajatve (5 mest, za DDV = 05967).