Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 7. 07. 2014 11:21:28
Veljavnost do: 21. 08. 2014 00:00:00

Po novem eOpominjanje o neporavnanih davčnih obveznosti prek portala eDavki

Po novem bomo o neplačanih davčnih obveznostih opominjali tudi preko portala eDavki. V prehodnem obdobju, do konca avgusta 2014, bodo opomini za neporavnane obveznosti zavezancem posredovani tako po klasični poti, kot preko portala eDavki. To velja za zavezance, ki so vključeni v sistem eVročanja in sicer fizične osebe, ki so (ali še bodo) vložile pristopnico za elektronsko prejemanje dokumentov (obrazec eVROČANJE-POS) ter vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Pri kreiranju opominov velja posebnost, da so vedno izdani na fizično osebo, zato bodo opomini odloženi v profil fizične osebe in ne v profil fizične osebe, ki opravlja dejavnost. Prehodno obdobje se bo zaključilo 1. septembra 2014, ko bodo vsi ti zavezanci opomine prejemali le še preko portala eDavki.

 

Za namen dodatnega obveščanja o prejemu opomina preko portala eDavki vas pozivamo, da sporočite elektronski naslov. To uredite prek portala eDavki z obrazcem prijava/odjava/sprememba podatkov (eVročanje-POS). Ker se prehodno obdobje pošiljanja opominov po klasični poti in preko portala eDavki izteče konec avgusta, priporočamo, da sporočite elektronski naslov za obveščanje čim prej. Pri tem opozarjamo, da zavezanci, ki so vključeni v sistem eVročanja, bodo ne glede na to, ali so sporočili elektronski naslov za dodatno obveščanje ali ne, prejeli opomin v portal eDavki.

Opominjanje prek portala eDavki je prva vrsta dokumentov, ki bodo vročeni v okviru nove storitve eVročanje. Podrobnejša navodila in dodatne informacije o storitvi eVročanje najdete na povezavi:

http://datoteke.durs.gov.si/eDavki/SeznamDokumentovEVrocanje.pdf