❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗

⚠ V četrtek, 21. 9. 2023, bo zaradi nadgradnje sistema med 15h in 18h lahko prihajalo do občasnih motenj v delovanju portala. ⚠

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 19. 11. 2014 11:03:04
Veljavnost do: 31. 03. 2015 00:00:00

NOVOST PRI POOBLAŠČANJU V SISTEMU eDavki

Obveščamo vas, da portal eDavki po novem omogoča enostavnejši način dodeljevanja in odvzemanja pravic v sistemu eDavki v primerih, ko želite svojega pooblaščenca pooblastiti za vse obstoječe in bodoče dokumente v portalu eDavki.

 

Če želite, pooblaščenca pooblastiti do preklica za vnos, vložitev in pregled vseh obstoječih in bodočih dokumentov v portalu eDavki:

 

-       pri papirnatem pooblaščanju izpolnite  nov Obrazec (Splošno pooblastilo) in ga na običajen način dostavite na pristojen davčni urad: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Mandates/MandatingForms.aspx,

-       pri elektronskem pooblaščanju prek portala eDavki, ni potrebno več obkljukati vsakega dokumenta, ampak lahko na vrhu kliknete na Dodaj vsa pooblastila. Postopek notranjega pooblaščanja je podrobno opisan med pogostimi vprašanji: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Faq/FaqPreview.aspx?id=155.

 

Opozarjamo, da z zgornjimi dejanji pooblaščencu dodelite spodnje pravice:

-          Vnos / izpolnjevanje dokumentov – z dodelitvijo pooblastila se pooblaščencu omogoči vnos in pregledovanje »Dokumentov v pripravi« in »Pripravljenih dokumentov«. Pooblaščenec dobi vpogled v vse »Dokumente v pripravi« in »Pripravljene dokumente« (tudi za nazaj, torej za obdobje, ko še ni bil pooblaščen) in ne le tiste, ki jih bo vnesel (pripravil) sam.

-          Podpis in oddaja dokumentov – z dodelitvijo pooblastila se pooblaščencu omogoči vlaganje vseh dokumentov.

-          Pregled vloženih dokumentov – z dodelitvijo pooblastila se pooblaščencu omogoči pregled vseh »Vloženih dokumentov«. Pooblaščenec dobi vpogled v vse vložene dokumente (tudi za nazaj, torej za obdobje, ko še ni bil pooblaščen).

-          Prejeti dokumenti – z dodelitvijo pooblastila se pooblaščencu omogoči pregled vseh »Prejetih dokumentov«. Pooblaščenec dobi vpogled v vse prejete dokumente (tudi za nazaj, torej za obdobje, ko še ni bil pooblaščen).

-          Pravica vpogleda in razkritje - z dodelitvijo pooblastila se pooblaščencu omogoči vpogled v vse evidence zavezanca, ki so v portalu eDavki (npr. eKartica).

 

Na enak način postopate, če želite svojemu pooblaščencu odvzeti vse pravice v portalu eDavki:

-       pri papirnatem pooblaščanju na Obrazcu (Splošno pooblastilo) označite, da pooblaščencu preklicujete vsa pooblastila v portalu eDavki,

-       pri elektronskem pooblaščanju prek portala eDavki, kliknite na Odstrani vsa pooblastila.

Hkrati pojasnjujemo, da dosedanji načini pooblaščanja ostajajo v veljavi, tako da lahko še vedno dodelite oziroma odvzamete pravice za vnos, vložitev in pregled dokumenta na nivoju posameznega dokumenta oziroma skupine dokumentov.