Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 6. 01. 2015 09:25:47
Veljavnost do: 1. 05. 2015 00:00:00

Ukinitev šifre vrste dohodka na REK-2: 1507 Dohodek za opravljeno osebno dopolnilno delo, za izplačila po 1. 1. 2015

Obveščamo Vas, da je za izplačila po 1. 1. 2015 ukinjena šifra vrste dohodka na REK-2: Dohodek za opravljeno osebno dopolnilno delo.

 

Na podlagi dopolnitve 285. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (z novelo ZDavP-2H, ki velja od 1. 1. 2015 dalje), izplačevalec dohodka za osebno dopolnilno delo, ki je plačnik davka (npr. gostinec – pravna oseba, ki od izvajalca osebnega dopolnilnega dela kupi nabrana zelišča ali gobe), nima več obveznosti izračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja. Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, pa mora mesečno vse svoje dohodke iz osebnega dopolnilnega dela (torej tudi dohodke od prodaje kupcem, ki so plačniki davka) napovedati za odmero akontacije dohodnine pri uradu Finančne uprave RS.

 

Plačnik davka ima v tem primeru obveznost dostave podatkov o izplačanih dohodkih na letnem nivoju, v skladu s 337. členom ZDavP-2, kar bo podrobneje opredeljeno na podlagi spremembe in dopolnitve Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine.

 

Podrobnejše pojasnilo.