*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 30.1.2015 15:41:17
Veljavnost do: 31.3.2015 0:00:00

Novi različici Silvester Peliasv7.0.0.1 in Fineus v7.0.0.1 (DOD-DDPO in DDD-DDD)

Obveščamo vas, da smo  30.1.2015 objavili novi različici Silvester Peliasa in Fineus (obe v7.0.0.1).

 

Nadgrajeni različici omogočata pripravo obračuna DDPO in DDD za leto 2014 in 2015. Novi različici programa vključujeta spremembe, ki upoštevajo novosti, kot izhajajo iz določb:

·         (DDPO) Zakona o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2K (Uradni list RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014).

·         (DDPO) Pravilnika o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 83/14 z dne 24. 11. 2014).

·         (DDD) Zakona o spremembah Zakona o dohodnini ZDoh-2N (Uradni list RS, št. 50/14 z dne 4. 7. 2014).

·         (DDD) Pravilnika o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 83/14 z dne 24. 11. 2014).

·         (DDD) Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/14 z dne 24. 12. 2014).

·         (DDPO, DDD) Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 z dne 22.12.2014).

Ti različici programa Silvester uporabljata tudi novi xml shemi (DDPO v10 in DDD v9), ki sta predvideni za obračune za davčna obdobja, ki se pričnejo s 1.1.2014 ali kasneje. Oddaja po teh dveh novih shemah bo na sistemu eDavki omogočena predvidoma od 4. 2. 2015 dalje. Do takrat je na sistemu eDavki možna oddaja za obdobja 2014 in starejša, vendar na stari xml shemi v9 (DDPO) oziroma v8 (DDD). Do 4. 2. 2015 pa ostaja onemogočena oddaja davčnih obračunov, ki se nanašajo na leto 2015, in sicer zaradi drugačne višine normiranih odhodkov za leto 2015, ki jih bo vsebovala nova različica programa.

 

Opozarjamo še na naslednje: če ste davčni obračun za leto 2014 že ali ga še boste oddali na stari različici programa Silvester Pelias (različica 6.0.0.19) oziroma Silvester Fineus (različica 6.0.0.19),  in boste po implementaciji nove različice programa Silvester (v7.0.0.1) želeli pripraviti in oddati popravek davčnega obračuna, bo potrebno vse podatke iz prvotno pripravljenega obračuna ponovno vnesti v novo različico programa Silvester. Program Silvester namreč  ne omogoča prenosa podatkov med posameznimi različicami programa.

Več o tem si lahko preberete na povezavi:

http://datoteke.durs.gov.si/silvester/novosti.html#Q15