Uspešno vložen dokument DDV-O

Priprava
dokumenta

Oddaja
dokumenta

Uspešno vložen
dokument

 

6. Po uspešno vloženem dokumentu se izpiše obvestilo o uspešno vloženem dokumentu.

 

 

Za vloženi dokument ste prejeli digitalno povratnico, ki jo lahko shranite lokalno na disku.