*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Pogosta vprašanja

Vnesite iskalni niz in kliknite Poišči oz. preglejte pogosta vprašanja

Išči 

Če želite informacijo o tem ali vam je bil informativni izračun dohodnine izdan, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči. Gumb Iskanje Google omogoča iskanje po spletni strani Finančne uprave.

Kako urejam nastavitve v FURS mobilni Mini blagajni?
 
V nastavitvah je potrebno pred uporabo mobilne aplikacije registrirati vsaj en poslovni prostor, eno elektronsko napravo, enega operaterja in vpisati podatke izdajatelja. Pred izpolnitvijo le-teh izdaja računov na mobilni aplikaciji ne bo mogoča. V kolikor ste imeli nastavitve že shranjene v spletni aplikaciji miniBlagajna, se bodo te prenesle in ne bo potrebno ponovno izpolnjevanje nastavitev (edina izjema je namestitev digitalnega potrdila).
S klikom na meni levo zgoraj lahko dostopamo do posameznih nastavitev.
• Poslovni prostor
S pritiskom na gumb + dodajamo nove poslovne prostore. Obvezni polji sta oznaka in datum začetka dejavnosti. V primeru, da gre za nepremično, je potrebno obvezno vpisati še podatke o tej nepremičnini (številka katastrske občine, številka stavbe, številka dela stavbe, ulica, hišna številka, naselje, pošta in poštna številka). V primeru vpisa premičnine je možen neobvezen vnos za kakšen tip premičnine gre.
• Elektronska naprava
Elektronska naprava z oznako MB (»mini blagajna«) je v aplikacijo vnesena že avtomatsko in se ne briše. Možno je dodajati tudi dodatne blagajne.
Pri vnosu dodatne blagajne je potrebno vnesti le oznako elektronske naprave, neobvezno pa tudi vnos opomb.
• Operater
Pri dodajanju operaterjev je potrebno vnesti oznako operaterja, ime in priimek ter davčno številko, v primeru, da ima ta oseba slovensko davčno številko.
• Izdajatelj računa
Pri izdajatelju računa je potrebno vnesti njegov naziv, naslov, poštno številko in pošto ter davčno številko, v primeru, da je davčni zavezanec za DDV.
Pomembno: Davčni status zavezanca se preverja tudi pri izdaji računov: če na obrazcu »izdajatelj računa« niste označili, da ste davčni zavezanec, ne bo mogoče izdati računov z zaračunanim DDV.Kako se pri uporabi FURS mobilne Mini Blagajne povežem s tiskalnikom?
 
V mobilni aplikaciji je podprto tiskanje na bluetooth tiskalnikih Rongta RPP-002 BT in Ocom OCOM OCPP-M05 in na USB tiskalnik EPSON TM-T20II.
Povezava med mobilno aplikacijo in tiskalnikom je odvisna od tipa POS tiskalnika, s katerim želite izdajati račune:
• v primeru bluetooth tiskalnikov je potrebno izvesti povezovanje naprav kot zahteva bluetooth protokol. Za vzpostavitev povezave je tako potrebno vključiti bluetooth na mobilni napravi in vklopiti tiskalnik. Na aplikaciji izberemo naš tiskalnik in po potrebi vpišemo PIN za povezovanje (v primeru, da ga ne poznamo, poizkusimo 0000 ali 1234). Ko sta povezana, s klikom na gumb »testni izpis« poizkusimo, če je povezava uspela. Prvo povezovanje je potrebno le enkrat. Ob naslednjem zagonu mobilne aplikacije se tiskalnik poveže avtomatsko (pazite, da je na mobilni napravi vklopljen bluetooth).
• v primeru USB tiskalnika tega povežemo preko USB kabla z mobilno napravo. Ob povezavi se napravi samodejno povežeta. S klikom na gumb »testni izpis« poizkusimo, če je povezava uspela. Prvo povezovanje je potrebno le enkrat. Ob naslednjem zagonu mobilne aplikacije se tiskalnik poveže avtomatsko (pazite, da sta napravi povezani z USB kablom).


Kakšen je postopek hitre izdaje prvega račun, če uporabljam FURS mobilno Mini blagajno?
 
Za hitro izdajo prvega računa v meniju izberemo povezavo »Izdaj račun«. Prikaže se seznam izdanih računov. Nato izberemo štiri parametre v glavi seznama: 1) tip računa 2) poslovni prostor 3) elektronsko napravo in 4) operaterja. Ko so vsi parametri izbrani, lahko dodamo nov račun s pritiskom na znak + (desno spodaj).
Opomba: pri parametru seznam imamo možnost izbire med 3 različnimi računi: klasičen račun, račun za predplačilo in račun s predplačilom. Pri ostalih možnostih je mogoče izbrati med vnosi iz nastavitev. Obrazec računa je sestavljen iz treh zavihkov (PODATKI, IZDELKI, PREGLED), med katerimi je omogočeno prehajanje, če so izpolnjena vsa obvezna polja.
Kakšen je postopek izdaje prvega račun, če uporabljam FURS mobilno Mini blagajno?
 
Najprej vpišemo splošne podatke računa. Vsi podatki, ki so bili izbrani v seznamu, se avtomatično prenesejo, saj so to tudi obvezni podatki za izdajo računa. Na prvem računu je potrebno napisati še kraj izdaje računa, katerega si nato mobilna aplikacija zapomni.
Šele, ko so izpolnjeni vsi obvezni podatki, se lahko postopek nadaljuje na drugem zavihku. Obveznih vnosov je sedem:
• poslovni prostor  predizpolnjen iz seznama
• elektronska naprava  predizpolnjen iz seznama
• operater  predizpolnjen iz seznama
• kraj izdaje računa  dopisati ob izdaji prvega računa, nato se prenaša
• kupec ali naročnik (ni ID za DDV/zavezanec za DDV)  1. opcija: ni ID za DDV; 2. opcija: zavezanec za DDV - obvezna polja o zavezancu (naziv, naslov, poštna številka in pošta, DŠ ali ID za DDV)
• račun izdan v: svojem/tujem imenu  1. opcija: v svojem imenu; 2. opcija: v tujem imenu - obvezna polja o zavezancu (ID za DDV dobavitelja ali izvajalca storitve, naziv dobavitelja ali izvajalca storitve, naslov, poštna številka in pošta, odgovorna oseba dobavitelja ali izvajalca storitve)
• tip obdavčitve (posebnosti)  1. opcija: ni posebnosti; 2. opcija: obrnjena davčna obveznost/posebne ureditve.
Kako dodajam izdelke (artikle) v mobilni FURS Mini blagajni?
 
V zavihku IZDELKI se dodajajo artikli. Ob pričetku dela z mobilno FURS Mini blagajno je potrebno ustvariti šifrante artiklov, kjer izberemo vrsto blaga/storitev, količino, enoto, ceno na enoto brez DDV, popust in stopnjo DDV. Ob pritisku na gumb Shrani je artikel shranjen v bazo šifranta artiklov in bo na voljo tudi v vseh naslednjih računih.
Ob pripravi računa se dodajajo postavke računa iz šifranta artiklov. Za prehod naprej na zavihek PREGLED je potrebno izbrati vsaj en artikel.

Postopek dodajanja postavk v šifrant izdelkov:
• Kliknite + (desno spodaj). Odpre se obrazec za izpolnitev podatkov o artiklu
• Izpolnite podatke in potrdite izbiro. Artikel se pojavi na spodnjem delu ekrana.
• Naknadno urejanje/brisanje: kliknite na gumb pisalo.
• Iskanje po šifrantu izdelkov: uporabite iskalno okno.

Postopek prenosa postavke iz šifranta na artikle računa: kliknite na gumb izdelka.

Spreminjanje podatkov na artiklu računa (zgornji del ekrana):
• dodajanje količine: kliknite na količino
• spreminjanje drugih podatkov: kliknite kamorkoli drugam na vrstici artikla
• brisanje postavke: kliknite X na koncu vrstice artikla
Opomba: šifrant izdelkov se hrani centralno in je na voljo vsem mobilnim napravam (v okviru istega pravnega subjekta).

Kaj omogoča zavihek PREGLED v mobilni FURS Mini blagajni?
 
Na osnovi vnosa splošnih podatkov računa in artiklov je račun že pripravljen za izdajo in tiskanje. Zavihek PREGLED omogoča morebitno dodajanje ostalih davkov (npr. turistična taksa) in povračil pred samim tiskanjem (zgornji del ekrana).
V spodnjem delu ekrana je prikazano stanje računa. Ta vsebuje: status računa, številko računa, operaterja, znesek računa, ZOI, EOR in podatke o številu tiskanj računa.
Že vnesene podatke lahko shranimo s pritiskom na gumb shrani, vendar bo tak račun ostal v statusu »osnutek«, dokler ne bo izdan s pritiskom na gumb izdaj. Račun tiskamo s klikom na povezavo tiskaj.
Akcije (gumbi) se spreminjajo glede na status računa. Tako sta v statusu računa »V pripravi« na voljo gumba »Shrani« in »Izdaj«, na že izdanem računu pa »Tiskaj« in »Storno« (enako tudi na izdanem »storno« računu).
Katera so neobvezna vnosna polja za izdajo računa na zavihku PODATKI v mobilni FURS Mini blagajni?
 
Poleg že navedenih obveznih podatkov za izdajo računa na zavihku PODATKI so uporabniku na voljo še ostala neobvezna vnosna polja:
• datum dobave oz. opravljanja storitev  vnos datuma
• interna oznaka  vnos lastnega številčenja ali označevanja
• datum zapadlosti računa  vnos datuma
• datum plačila  vnos datuma (opomba: edini podatek, ki ga lahko spreminjamo tudi po izdaji računa)
• začeten tekst  tekst, ki bo prikazan na začetku računa
• končen tekst  tekst, ki bo prikazan na koncu računa
• vpis cene na enoto brez DDV na 4 decimalna mesta  prednastavljena cena na 2 decimalni mesti, možno pa je spremeniti nastavitev tako, da se pri artiklih cena vpisuje na 4 decimalna mesta.
Na koliko decimalnih mest je potrebno vpisati ceno na enoto v FURS mobilni Mini blagajni?
 
V FURS mobilni Mini blagajni je potrebno vpisati cene na enoto brez DDV na 4 decimalna mesta. Cena je prednastavljena na 2 decimalni mesti, možno pa je spremeniti nastavitev tako, da se pri artiklih cena vpisuje na 4 decimalna mesta.
Na kakšen način lahko urejam šifrante artiklov v FURS mobilni Mini blagajni?
 
Šifrante artiklov je možno med izdajanjem računov poljubno dodajati, brisati in urejati. Pri vsakem izberemo dolgo ime – vrsto blaga/storitev (ta se bo izpisala na računu), kratko ime (prikaz na mobilni napravi), količino, enoto, ceno na enoto brez DDV in njegovo stopnjo ter barvo šifranta.
Kaj omogoča zavihek PREGLED v mobilni FURS Mini blagajni?
 
Zavihek PREGLED je sestavljen iz dveh delov, in sicer zgornji del, kjer je omogočeno dodajanje še ostalih davkov (pregled DDV, ki se na računu izračuna samodejno) in povračil, ter spodnji del, kjer so izpisane ključne informacije o računu, kot sta številki ZOI in EOR računa in število tiskanj ter datum in ura tiskanja. Zapišejo se tudi vse nadaljnje kopije računov. Pri izdanem računu je možna tudi stornacija s pritiskom na gumb Storno. Pri postopku stornacije se ustvari račun za polno stornacijo vseh postavk računa. Uporabnik lahko nato opravi le delno stornacijo ali pa stornacijo v celoti.
Kako lahko dodam poljubno besedilo na računu izdanem preko FURS mobilne Mini blagajne kot primer "DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1"?
 
Tekst »DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1« na računu lahko navedete mali davčni zavezanci. Če mali davčni zavezanec opravi dobavo blaga ali storitve, ki je oproščena plačila DDV, lahko na računu navede tudi ustrezni člen ZDDV-1 ali veljavno določbo Direktive Sveta 2006/112/ES ali drugo sklicevanje, ki kaže na to, da je dobava oproščena DDV. Zaradi lažjega evidentiranja računov in večje razumljivosti pa se priporoča, da se na računu navede klavzula »ni zavezanec za DDV«.

Navedeno je pojasnjeno na spletni strani FURS v podrobnejšem opisu Računi, in sicer v točki 3.4 - Račun, ki ga izda mali davčni zavezanec. 
 
Polje »Končen tekst« (Navodila "mini Blagajn", točka 3.2.1. – Vnos podatkov na strani 22«) je namenjen vpisovanju klavzul, če jih mora davčni zavezanec navesti v skladu z DDV zakonodajo. V to polje lahko vpisujete tudi drug tekst, ki bo izpisan na računu.
 
 
Kako deluje seznam izdanih, shranjenih in storniranih računov v mobilni FURS Mini blagajni?
 
Seznam izdanih, shranjenih in storniranih računov deluje enako kot v spletni aplikaciji miniBlagajna. Tako so na voljo filtriranja podatkov glede na možne filtre v glavi seznama in dodatne akcije na računih (prikazane kot 3 pike na koncu vrstice računa).
Komu boste pripravili predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost?
 
Davčni organ bo predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost za naslednje zavezance:
- ki so sami zavarovanci po zakonih o obveznem zavarovanju in so sami dolžni izračunati in plačati prispevke za socialno varnost ter
- za katere davčni organ razpolaga s podatki za določitev osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost.

Gre za zavarovance samozaposlene osebe, družbenike, zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, kmečke zavarovance (obvezno in prostovoljno vključene v obvezno socialno zavarovanje), prostovoljno vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti.
Z obračunom prispevkov za socialno varnost za mesec januar 2017 se institut predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost uvaja za samozaposlene in družbenike, ki ga  bo zavezancem odložila v sistem eDavki do 10. februarja 2017, za ostale zavezance pa z obračunom prispevkov za socialno varnost za mesec januar 2018.
Kdaj bo davčni organ sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost?
 
Davčni organ bo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, za navedene zavezance sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.
Kam bo davčni organ odložil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost?
 
Davčni organ bo predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost odložil v zasebni del sistema eDavki; v rubriko Dokumenti, Vloženi dokumenti.
Kje se nahaja predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost?
 
Predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost se nahaja v zasebnem delu sistema eDavki; v rubriko Dokumenti, Vloženi dokumenti.
Kaj lahko storim če moji podatki na predizpolnjenem obračunu prispevkov za socialno varnost niso pravilni ali/in popolni?
 
Če podatki v predizpolnjenem obračunu prispevkov za socialno varnost, ki jih je pripravil davčni organ, niso pravilni in/ali popolni ali če davčni organ v sistem eDavki ni odložil predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Zavezanec bo moral sam v obračunu prispevkov za socialno varnost posredovati morebitne spremembe osnov, ki bi bile posledica uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež, starševski dopust) ali če se odloči za spremembo (povišanje, znižanje) zavarovalne osnove.

Davčni organ ni odložil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost. Kaj lahko naredim?
 
Če davčni organ ni odložil obračuna  prispevkov za socialno varnost, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVL/Z najpozneje do 15. dne za pretekli mesec 2017 . Zavezanec mora sam v OPSVL/Z posredovati tudi morebitne spremembe osnov zaradi uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež, starševski dopust, …) ali če se odloči za spremembo (povišanje, znižanje) zavarovalne osnove.


Kaj se zgodi, če sem že sam(a) oddal(a) obračun prispevkov za socialno varnost pred 10. v mesecu?
 
Davčni organ ne bo sestavil predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost za zavezanca, ki bo oddal obračun prispevkov za socialno varnost v elektronski obliki prek portala eDavki do 10. dne v mesecu za pretekli mesec, torej do roka, do katerega mora davčni organ sestaviti predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost. Poglejte tudi učno gradivo za izpolnjevanje obračuna prispevkov
Kaj se zgodi, če sem že sam(a) oddal(a) obračun prispevkov za socialno varnost do 15. v mesecu?
 
V primeru, da bo zavezanec oddal obračun prispevkov za socialno varnost do 15. dne v mesecu za pretekli mesec po tem, ko je davčni organ zanj že sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost, velja obračun prispevkov za socialno varnost, ki ga je oddal zavezanec.