Pooblastilo računovodstvu

Oglejmo si primer manjšega podjetja Primer d.o.o. z zunanjim računovodstvom Račun d.o.o., ki uporablja eDavke za oddajo DDV-O obrazca.


Registracija podjetja v eDavkih

Direktor podjetja Primer d.o.o. prejme digitalno potrdilo kot zakoniti zastopnik. V eDavkih prejme vse pravice za poslovanje Primer d.o.o., vključno s pravico pooblaščanja drugih oseb.

Vse postopke pooblaščanja opravi z elektronskimi dokumenti v eDavkih.


Pooblaščanje zaposlenega

Direktor vloži zahteve za digitalna potrdila za njegove zaposlene. Ko zaposleni prejmejo digitalna potrdila in jih registrirajo v eDavkih, jim podeli pooblastila za delo z dokumenti v skladu z delovnimi nalogami v njihovi organizaciji dela (notranje pooblaščanje).


Pooblaščanje računovodstva

Direktor podjetja Primer d.o.o. pooblasti računovodski servis Račun d.o.o. za pripravo obrazca DDV-O za njegovo podjetje. Podeli jim samo pravice za vnos podatkov, ne pa tudi za vlaganje dokumenta na FURS (zunanje pooblaščanje).

Direktor računovodskega servisa Račun d.o.o. kot zakoniti zastopnik prejme podeljene pravice pooblaščenca.

Podeljena pooblastila pa lahko podeli naprej med svoje zaposlene. Pooblastila lahko prenese v celoti ali pa le selektivno (notranje pooblaščanje).