POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na eKartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi.

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Pooblastilo za eDohodnino

Uporabniki eDavkov lahko oddajo napoved za odmero dohodnine prek eDavkov (t.i. eDohodnina) za drugega davčnega zavezanca v primeru, ko jih je le-ta na davčni izpostavi pisno pooblastil.

 

Pooblaščanje prek izpostav FURSa

Davčni zavezanec, ki ni uporabnik eDavkov, pooblasti drugo osebo s pisno vlogo na pristojni davčni izpostavi. Pooblastilo prične veljati najkasneje v dveh delovnih dneh.

Prejemnik pooblastila mora biti prijavljen uporabnik eDavkov.

 

Primer napovedi za dohodnino: Vsi člani družine vložijo pisne vloge, s katerimi pooblastijo najstarejšega sina za oddajo napovedi dohodnine. Skupaj izpolnijo eDohodnino za vsakega posebej, nosilec digitalnega potrdila pa podpiše s svojim podpisom.

 

Opomba

Registrirani uporabniki eDavkov lahko opravijo postopek pooblaščanja po elektronski poti v eDavkih. (Postopek je opisan v pomoči za registrirane uporabnike).

 

Za Word format potrebujete Microsoft Word, za PDF format pa Acrobat Reader.

Potrebujete Acrobat Reader?