Pooblastilo za eDohodnino

Uporabniki eDavkov lahko oddajo napoved za odmero dohodnine prek eDavkov (t.i. eDohodnina) za drugega davčnega zavezanca v primeru, ko jih je le-ta na davčni izpostavi pisno pooblastil.

 

Pooblaščanje prek izpostav FURSa

Davčni zavezanec, ki ni uporabnik eDavkov, pooblasti drugo osebo s pisno vlogo na pristojni davčni izpostavi. Pooblastilo prične veljati najkasneje v dveh delovnih dneh.

Prejemnik pooblastila mora biti prijavljen uporabnik eDavkov.

 

Primer napovedi za dohodnino: Vsi člani družine vložijo pisne vloge, s katerimi pooblastijo najstarejšega sina za oddajo napovedi dohodnine. Skupaj izpolnijo eDohodnino za vsakega posebej, nosilec digitalnega potrdila pa podpiše s svojim podpisom.

 

Opomba

Registrirani uporabniki eDavkov lahko opravijo postopek pooblaščanja po elektronski poti v eDavkih. (Postopek je opisan v pomoči za registrirane uporabnike).

 

Za Word format potrebujete Microsoft Word, za PDF format pa Acrobat Reader.

Potrebujete Acrobat Reader?