Na Vpogledih je dodana nova Kartica COVID19 upravičenj – novica.


Dostop do portala eDavki 
Za vstop v eDavke potrebujete uporabniški račun ali digitalno potrdilo, lahko tudi prenesete pooblastila za elektronsko davčno poslovanje na druge osebe. Preverite tudi ustreznost programske opreme in namestite potrebne dodatke.