Razvoj prenovljenega portala še ni v celoti zaključen, zato opozarjamo na možnost napak in drugih omejitev.


Dostop do portala eDavki
Za vstop v eDavke potrebujete uporabniški račun ali digitalno potrdilo, lahko tudi prenesete pooblastila za elektronsko davčno poslovanje na druge osebe. Preverite tudi ustreznost programske opreme in namestite potrebne dodatke.