Samoprijava in nadzor  

Ena izmed temeljnih nalog Finančne uprave Republike Slovenije je opravljanje finančnega nadzora. Finančni nadzor je izvajanje splošnih in posameznih ukrepov finančne uprave zaradi nadzora nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izvajanja predpisov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna finančna uprava. V kolikor ste zasledili kršitve davčne in carinske zakonodaje, ali ste v postopku nadzora, lahko za določena dejanja izpolnite obrazce, do katerih dostopate glede na področje.