Drugi davki in druge dajatve 

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko poleg ostalih davkov, bremenijo še davek na motorna vozila in davek od prometa zavarovalnih poslov. V primeru, da so fizične osebe z dejavnostjo tudi posredniki s koncesijo za opravljanje dejavnosti posredovanja študentskega dela, pa so zavezane tudi h koncesijskim oz. dodatnim koncesijskim dajatvam za študentske servise.