Mednarodna izmenjava 

Finančna uprava RS izmenjuje informacije s področja obdavčevanja s pristojnimi organi drugih držav na podlagi različnih pravnih podlag.
Poročevalske institucije so dolžne posredovati informacije in izpolnjevati obveznosti glede na posamezno vrsto mednarodne izmenjave. Davčni zavezanci poročajo tudi podatke o čezmejnih aranžmajih, operaterji digitalnih platform pa tudi informacije o poslovni dejavnosti prodajalcev, ki poslujejo preko digitalnih platform.