Nepremičninski in premoženjski davki  

Lastniki in uporabniki nepremičnin plačujejo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davek od premoženja, lastniki plovil pa davek na vodna plovila. Davki se plačujejo tudi ob odsvojitvi oziroma pridobitvi nepremičnine, dediščine ali darila.