Na Vpogledih je dodana nova Kartica COVID19 upravičenj – novica.


Razno 
V določenih primerih morajo tuji davčni zavezanci za uveljavljanje oprostitve plačila DDV od uvoza (CP 42) ali da lahko izkaže DDV od uvoza v obračunu DDV poskrbeti za predložitev pooblastil.