*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Razno 
V določenih primerih morajo tuji davčni zavezanci za uveljavljanje oprostitve plačila DDV od uvoza (CP 42) ali da lahko izkaže DDV od uvoza v obračunu DDV poskrbeti za predložitev pooblastil.