Razvoj prenovljenega portala še ni v celoti zaključen, zato opozarjamo na možnost napak in drugih omejitev.


Vračila DDV
Vračilo DDV se lahko glede na vrsto upravičencev izvrši na podlagi obračuna DDV (davčnim zavezancem, ki so identificirani za namene DDV v Sloveniji), na podlagi zahtevka za vračilo (davčnim zavezancem s sedežem v drugi državi članici, davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugi državi članici in davčnim zavezancem s sedežem v tretji državi) in na podlagi zahtevka za vračilo DDV v potniškem prometu.