začasno pooblaščeni prejemnik 

Izdaja dovoljenja.