❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗


Izdaja dovoljenja za začasno pooblaščenega prejemnika 

Dovoljenje za začasno pooblaščenega prejemnika je odločba, ki jo izda davčni organ na podlagi pisne vloge.
Kdo

Obrazec za pridobitev dovoljenja predloži oseba, ki želi v okviru svoje dejavnosti prejemati trošarinske izdelke v režimu odloga plačila trošarine iz druge države članice.


Kdaj

Obrazec se predloži tri delovne dni pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov iz druge države članice. Poleg obrazca se predloži instrument zavarovanja plačila trošarine v višini pričakovane trošarinske obveznosti za posamezno pošiljko trošarinskih izdelkov ali plača trošarina v višini pričakovane trošarinske obveznosti za posamezno pošiljko trošarinskih izdelkov na prehodni carinski podračun.


Kje in kako

Vlogo za izdajo dovoljenja vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, kjer je uporabnikom na voljo aplikacija E-TROD, ali osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.


Obrazci

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno pooblaščenega prejemnika (TRO-ZPP)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki kot prejemnik trošarinskih izdelkov iz druge države članice ne izpolni predpisanih obveznosti.


Novice

    • Trošarine