Aktivno oplemenitenje 

Podjetju omogoča izvajanje operacij oplemenitenja na neunijskem blagu, pri čemer se za tako blago ne plačajo uvozne in druge dajatve ter ne veljajo ukrepi trgovinske politike razen tistih, ki prepovedujejo vnos blaga na carinsko območje Unije.
Kdo

Podjetje, ki želi izvajati operacije oplemenitenja na neunijskem blagu (predelava, obdelava, popravilo, uničenje blaga), ki se bo po izvedenih operacijah, v obliki oplemenitenih proizvodov, ponovno izvozilo, sprostilo v prost promet, uničilo ali dalo v drug carinski postopek.


Kdaj

Pred začetkom izvajanja operacije oplemenitenja na neunijskem blagu.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo dovoljenja vložnik odda osebno ali po pošti pri finančnem uradu (Sektor za carine), pristojnem za kraj, kjer se vodi oz. je dostopna glavna računovodska evidenca vložnika za carinske namene in v katerem se bo izvajal vsaj del dejavnosti, ki bodo zajete v dovoljenju.


Obrazci

Zahtevek za izdajo dovoljenja - aktivno oplemenitenje
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.