Posamezno zavarovanje carinskega dolga 

Posamezno zavarovanje carinskega dolga krije eno operacijo, deklaracijo ali carinski postopek.
Kdo

Posamezno zavarovanje predloži oseba, od katere se zahteva predložitev zavarovanja v carinskem postopku, ker lahko postane carinski dolžnik.


Kdaj

Carinski dolžnik ali oseba, ki lahko postane carinski dolžnik, predloži zavarovanje, ko to od nje zahteva carinski organ.


Kje in kako

Posamezno zavarovanje se lahko predloži v obliki bančne garancije, garantnega pisma, gotovinskega pologa ali v obliki kuponov. Originalni izvod bančne garancije, garantnega pisma ali zavarovanja v obliki kuponov se odda osebno ali po pošti na naslov Generalni finančni urad, Uprava za prihodke, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana.

Obrazec »Informacija o gotovinskem pologu za posamezno zavarovanje v carinskih postopkih« se odda po elektronski poti na elektronski naslov dajatve.fu@gov.si. Lahko se odda tudi osebno ali po pošti na naslov Generalni finančni urad, Uprava za prihodke, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana.


Obrazci

Bančna garancija za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila carinske obveznosti

Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Garantno pismo za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila carinske obveznosti

Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Informacija o gotovinskem pologu za posamezno zavarovanje v carinskih postopkih

Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Posamezno zavarovanje v obliki kuponov

Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.