Zavarovanje izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti 

Zavarovanje izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti lahko davčni organ zahteva pred izdajo odločbe, v primer odloga ali obročnega plačila davčne obveznosti ali v primeru davčne izvršbe.
Kdo

Bančno garancijo ali garantno pismo za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti predloži zavezanec za davek.


Kdaj

Bančno garancijo ali garantno pismo zavezanec predloži na zahtevo davčnega organa, in sicer:

• pred izdajo odločbe ali potekom roka za predložitev obračuna (zavarovanje izpolnitve);
• v primeru odloga ali obročnega plačila davčne obveznosti (zavarovanje plačila);
• v primeru davčne izvršbe (zavarovanje plačila).


Kje in kako

Originalni izvod bančne garancije ali garantnega pisma se odda osebno ali po pošti na naslov finančnega urada, kjer je zavezanec vpisan v davčni register.


Obrazci

Bančna garancija za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti

Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Garantno pismo za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti

Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.