Predstavitev 

Portal eDavki omogoča udobno, preprosto in varno izpolnjevanje ter oddajanje davčnih obrazcev z uporabnikovega računalnika oziroma mobilne naprave.

    • Več o prednostih eDavkov

eDavki omogočajo vlaganje dokumentov, vpogled v določene podatke iz uradnih evidenc in prejemanje dokumentov.

    • Davčni obrazci v eDavkih


Uporabnik zaprtega dela eDavkov lahko postane vsak davčni zavezanec z dodeljeno slovensko davčno številko. Za uporabo potrebuje računalnik s primerno opremo, dostop do interneta in ustrezno sredstvo elektronske identifikacije.

    • Potrebna oprema

Obveznosti davčnih zavezancev do finančne uprave

Elektronsko poslovanje prek eDavkov (vlaganje obrazcev in prejemanje dokumentov) je za poslovne subjekte obvezno.

Več o dolžnostih, pravicah in obveznosti se lahko preberete na spletnem portalu Finančne uprave RS (http://www.fu.gov.si/)

Povezljive zunanje rešitve

eDavki nudijo različne možnosti povezave za zunanje aplikacije (podrobnosti o različnih načinih povezave si lahko ogledate na straneh za razvijalce). Na portalu se objavijo in vzdržujejo podatki o aplikacijah, katerih povezljivost so avtorji prijavili in izkazali.

    • Evidenca povezljivih zunanjih rešitev